Educatieve materialen

Educatieve materialen

De Nederlandse en Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Jext®. Het verplicht plan voor risicobeperking in Nederland en België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Jext® te waarborgen.