Patiënten
Uw anafylaxie vraagbaak

Diagnose

De diagnose anafylaxie wordt gebaseerd op basis van een eerder doorgemaakte allergische reactie. Hierbij wordt nauwkeurig de oorzaak achterhaald met behulp van het verhaal van de patiënt (anamnese) en aanvullend onderzoek (bijv. allergietest of provocatietest onder gecontroleerde omstandigheden bij een allergoloog).

Er dient te worden vastgelegd waar men mee in contact is gekomen in de uren voorafgaande aan de anafylactische reactie om zo te kunnen achterhalen wat de oorzaak is geweest. Hierbij dient tevens gelet te worden op het verloop van de reactie. Wanneer zijn de eerste klachten ontstaan en hoe ontwikkelden deze klachten zich verder.

Vermoed men dat er sprake is geweest van anafylaxie dan zal meestal een adrenaline auto-injector (AAI) meegegeven worden aan de patiënt als eerste noodbehandeling voor het bestrijden van een mogelijk nieuwe reactie.

Indien de oorzaak van de anafylactische reactie gevonden is, zal men alles moeten doen om herhaaldelijke blootstelling aan de veroorzaker te voorkomen. Uw behandelend arts kan u hierin het beste adviseren en informeren wat u moet doen wanneer een allergische noodsituatie zich opnieuw aandient.