Patiënten
Uw anafylaxie vraagbaak

Risicofactoren

Personen met een aanleg om allergie te ontwikkelen (atopie) zoals astma, eczeem of inhalatieallergie hebben een verhoogd risico op een anafylactische reactie ten gevolge van voedsel, latex of contrastvloeistoffen die o.a. bij medische onderzoeken gebruikt worden.

Een eerdere allergische reactie of anafylactische reactie als gevolg van het in contact komen met een kleine hoeveelheid insectengif, pinda's of noten (amandel-, para-, cashew-, hazel-, pistache- of walnoten ) kan het risico verhogen op het krijgen van een latere allergische reactie.

Een aantal factoren kunnen ook het risico verhogen op een zeer ernstig verloop of zelfs dodelijke afloop van een anafylactische reactie. Deze factoren kunnen op iedereen van invloed zijn (jong en oud): astma, hart- en vaatziekten en zeldzame mestcelziekten (bijv. mastocytose).