Patiënten
Uw anafylaxie vraagbaak

Symptomen en signalen

Een anafylactische reactie kan zeer snel ontstaan en urenlang aanhouden. De symptomen die bij zo’n reactie ontstaan, kunnen in ernst variëren. Wanneer u in contact komt met een allergeen waar u overgevoelig voor bent, dient er onmiddellijk gehandeld te worden wanneer één van de volgende symptomen zich voordoet:

Er kan sprake zijn van een combinatie van meerdere van de volgende klachten waarvan sommige LEVENSBEDREIGEND kunnen zijn:

  • Zwelling van de keel, benauwdheid
  • Jeuk en/of zwelling van lippen, ogen en gezicht
  • Kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling
  • Zwakke pols, duizeligheid, bewusteloosheid
  • Jeukende rode uitslag
  • Gevoel van naderend onheil
  • Overgeven, diarree en last van krampen

Mensen die te maken hebben gehad met anafylaxie bemerken ook:

  • Een metaalachtige smaak en/of jeuk in de mond
  • Een snellere hartslag
  • Een snelle bloeddrukdaling (in dit geval ziet men erg bleek)

Wanneer u (een combinatie van) deze klachten bemerkt, dient u direct Jext te gebruiken en 112 te bellen. Vraag in dit geval om een ambulance en geef aan dat het om een anafylactische reactie gaat. Gebruik uw medicatie altijd volgens voorschrift van uw behandelend arts.

Het is belangrijk dat u beseft dat het verloop van een anafylactische reactie kan afwijken van reacties die u in het verleden heeft gehad.