Patiënten
Uw anafylaxie vraagbaak

Uw anafylaxie actieplan

Wanneer bij u de diagnose anafylaxie gesteld is, zal een actieplan voorhanden moeten zijn waarin beschreven staat wat u moet doen in een allergische noodsituatie.

Uw persoonlijke anafylaxie actieplan:

 • Bevat persoonlijke gegevens: contactgegevens van ouders, familieleden en (huis)arts en gegevens van de zorgverzekeraar
 • Geeft duidelijke informatie over welke allergenen vermeden moeten worden, inclusief alternatieve benaming van deze allergenen
 • Een kopie van het actieplan moet bewaard worden door het kind of de volwassene, bij familieleden en/of vrienden uit de directe omgeving, school, werk, huisarts en dient bij de noodmedicatie bewaard te worden
 • Het plan geeft individuele instructies hoe men stapsgewijs moet handelen:
  • Bij een allergische reactie kunnen de eerste signalen bijv. zijn: zwelling van het gezicht of rood aanlopen. Controleer of er ademhalingsproblemen zijn of op mogelijk flauwvallen
  • Verleen zo spoedig mogelijk eerste hulp
  • Bel direct voor medische hulp – bel 112, vraag om een ambulance en geef aan dat het om anafylaxie gaat
  • Heeft de persoon een adrenaline auto-injector beschikbaar? Dien deze eerst toe voordat men contact opneemt met medische hulp instanties. Een schriftelijke instructie over het juist toedienen van de adrenaline auto-injector moet bijgevoegd zijn bij de adrenalinepen.
  • De persoon laten liggen met de benen iets omhoog (bijv. met kussen eronder) of de persoon in een comfortabele positie laten zitten wanneer er ademhalingsproblemen zijn
  • Wanneer de klachten na 5 tot 15 minuten niet verbeteren of verergeren, moet een tweede adrenaline auto-injector gebruikt worden

Anafylaxie is onvoorspelbaar en een reactie kan zich snel ontwikkelen. Zorg ervoor dat u een actieplan heeft en iedereen in uw directe omgeving weet wat hij/zij moet doen in geval van nood.