Patiënten
Uw anafylaxie vraagbaak

Jext FAQ's

Wat is Jext?
Hoe werkt adrenaline?
Hoe moet ik Jext gebruiken?
Hoe weet ik dat Jext op de juiste manier is toegediend?
Kan ik Jext door mijn kleding heen gebruiken?
Wat moet ik doen wanneer ik Jext gebruikt heb?
Wat doe ik met Jext waarvan de uiterste gebruiksdatum bereikt is en niet gebruikt is?
Hoe gebruik ik Jext Simulator?
Waarom is Jext in verschillende doseringen verkrijgbaar?
Wat vertel ik mijn familie, vrienden en collega’s?
Er zit een luchtbel in mijn Jext, kan ik het nog steeds gebruiken?
Wanneer moet ik Jext gebruiken?
Hoe kan ik onthouden dat mijn Jext op tijd wordt vervangen voordat de uiterste gebruiksdatum bereikt is?
De gebruiksdatum van mijn Jext is verlopen, wat moet ik doen?
Via het kijkvenster zie ik dat de oplossing niet meer helder en kleurloos is, wat nu?
Hoe moet ik Jext bewaren?
Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen met betrekking tot Jext wanneer ik op vakantie ga?
Ik maak een reis naar een verre bestemming met een heel ander klimaat en vraag me af of Jext dan nog steeds zal werken?
Ik heb per ongeluk de gele beveiligingsdop verwijderd maar hoef Jext niet te gebruiken, wat moet ik doen?
Ik heb me geregistreerd voor de herinneringsservice maar wil dit ongedaan maken. Hoe kan ik dit opzeggen?

 Wat is Jext?

Jext is een adrenaline auto-injector waarmee u éénmalig een afgepaste dosis adrenaline kan (laten) toedienen. Jext biedt eerste hulp bij een allergische noodsituatie. De naaldbeschermer sluit zich automatisch over de naald waardoor de naald niet zichtbaar is na de injectie.

 Hoe werkt adrenaline?

 Adrenaline is een lichaamseigen stof. De enige noodbehandeling voor anafylaxie is onmiddellijke toediening van adrenaline in de dijspier. Adrenaline werkt direct op hart, bloedvaten en longen en kan fatale gevolgen van anafylaxie voorkomen. Door toediening van adrenaline zal uw bloeddruk stijgen zodat duizeligheid, flauwvallen of bewusteloosheid voorkomen kan worden. De spieren in de longen verslappen om beter te kunnen ademen en de zwelling neemt af (bijv. van gezicht en lippen).

 Hoe moet ik Jext gebruiken?

 Gebruik Jext volgens het voorschrift van uw behandelend arts. Weet wanneer u Jext moet gebruiken. Wanneer u vragen heeft over het gebruik, vraag uw behandelend arts of apotheker om een (aanvullende) instructie. Jext moet met de zwarte injectorpunt stevig tegen de buitenkant van de dij gedrukt worden. Hierdoor wordt de zuiger geactiveerd die een verborgen naald door de membraan van de zwarte injectorpunt drukt en waarmee een dosis adrenaline in de spier wordt geïnjecteerd. Voordat u Jext ooit moet gebruiken, oefen dan eerst met Jext Simulator om zo op een veilige manier te oefenen en ervaring en routine op te doen met Jext. Bekijk de instructievideo 'hoe wordt Jext gebruikt'.

 Hoe weet ik dat Jext op de juiste manier is toegediend?

 Wanneer Jext wordt toegediend zult u een 'klik' horen. Via het kijkvenster kunt u zien dat deze wordt opgevuld door een wit of blauw gekleurd kunststof staafje en dit bevestigd dat de adrenaline is ingespoten. Na de injectie sluit de naaldbeschermer zich automatisch over de naald.

 Kan ik Jext door mijn kleding heen gebruiken?

 Ja, Jext is geschikt en speciaal ontworpen om door kleding heen te gebruiken, zelfs stevige stoffen zoals bijvoorbeeld een jeans.

 Wat moet ik doen wanneer ik Jext gebruikt heb?

 U dient Jext te beschouwen als eerste hulp en u moet na toediening altijd direct medische hulp zoeken. Neem, direct na het injecteren, contact op met de dichtstbijzijnde huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis voor verdere behandeling en neem de gebruikte Jext mee. U kunt ook 112 bellen. Geef aan dat het om een anafylactische reactie gaat. Wanneer u zelf niet in staat bent om medische hulp te zoeken, zorg er dan voor dat iemand anders u helpt. Vergeet niet om een herhalingsrecept van een nieuwe adrenalinepen aan te vragen.

 Wat doe ik met Jext waarvan de uiterste gebruiksdatum bereikt is en niet gebruikt is?

 U kunt deze inleveren bij uw behandelend arts of apotheker. Zij zullen zorgdragen dat de adrenalinepen op een juiste manier vernietigd wordt.

 Hoe gebruik ik Jext Simulator?

 Jext Simulator is een trainerpen die geen naald en geen adrenaline bevat maar wel precies hetzelfde werkt als een ‘echte’ Jext. Jext Simulator is blauw van kleur zodat deze goed te onderscheiden is van uw ‘echte’ Jext. In tegenstelling tot de ‘echte’ Jext, is Jext Simulator geschikt voor herhaaldelijk gebruik. U kunt de injectie oefenen om zo ervaring en routine op te doen hoe te handelen wanneer dit echt nodig is. Ook kan deze simulator gebruikt worden voor instructies aan anderen (bijv. aan familie, op school, kinderdagverblijf of op het werk). U kunt ook met de Simulator oefenen terwijl u de instructievideo bekijkt 'hoe wordt Jext gebruikt'

 Waarom is Jext is verschillende doseringen verkrijgbaar?

 Welke dosering voor u geschikt is, zal worden bepaald door uw arts. Jext is beschikbaar in twee doseringen:

  • Voor volwassenen en kinderen met een gewicht boven 30 kg is een dosering van 300 microgram adrenaline verkrijgbaar.

  • Voor kinderen met een gewicht tussen 15 en 30 kilogram is een dosering van 150 microgram adrenaline beschikbaar.

Let op: de juiste dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht. De dosering zal dus veranderen wanneer uw kind zich verder ontwikkelt.

 Wat vertel ik mijn familie, vrienden en collega’s?

 Zorg ervoor dat uw familie, vrienden en collega’s de symptomen en signalen van anafylaxie herkennen en dat ze weten hoe ze moeten handelen wanneer u dringend hulp nodig heeft. Met behulp van Jext Simulator kunnen ze ervaring en routine op doen hoe te handelen wanneer dit echt nodig is. U kunt ze ook verwijzen naar deze website voor meer informatie en ze de instructievideo's laten zien.

 Er zit een luchtbel in mijn Jext, kan ik het nog steeds gebruiken?

 De bel bestaat uit stikstof en is heel normaal wanneer u dit tegen komt in uw adrenalinepen. De luchtbel zal niet van invloed zijn op de werking van adrenaline of het werkingsmechanisme van Jext.

 Wanneer moet ik Jext gebruiken?

 U zult van uw behandelend arts instructies krijgen wanneer u Jext moet gebruiken en op welke manier u met Jext moet omgaan. Wanneer u onzeker bent over het gebruik van Jext, neem dan contact op met uw behandelend arts met de vraag of hij/zij u nogmaals wilt informeren hierover.

 Hoe kan ik onthouden dat mijn Jext op tijd wordt vervangen voordat de uiterste gebruiksdatum bereikt is?

 U kunt u online registreren voor de herinneringsservice.

 De gebruiksdatum van mijn Jext is verlopen, wat moet ik doen?

 Neem contact op met uw behandelend arts en vraag om een herhaalrecept. De uiterste gebruiksdatum van uw Jext staat vermeld achter 'EXP.' en verwijst naar de laatste dag van de maand en jaar. Na deze datum dient u Jext niet meer te gebruiken. U kunt automatisch een bericht ontvangen om te voorkomen dat u verlopen pen met u meedraagt, registreer u voor de herinneringsservice.

 Via het kijkvenster zie ik dat de oplossing niet meer helder en kleurloos is, wat nu?

 Neem contact op met uw behandelend arts of de apotheek en vraag of Jext vervangen kan worden wanneer de oplossing niet meer helder en kleurloos is of ‘vlokjes’ bevat .

 Hoe moet ik Jext bewaren?

 U kunt Jext het beste bewaren in de hardplastic bewaarkoker. Bewaren beneden 25oC. Jext niet in de vriezer bewaren.

 Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen met betrekking tot Jext wanneer ik op vakantie ga?

 Zorg ervoor dat u voldoende Jext auto-injectoren bij u heeft. Een adrenalinepen is alleen op recept verkrijgbaar en het kan dus moeilijk en kostbaarder zijn om de pen in het buitenland te vervangen. Voordat u vertrekt, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij om te vragen of u een geneesmiddelenpaspoort of medische verklaring nodig heeft voor tijdens uw vlucht of verblijf in het buitenland om zodoende Jext met u mee te mogen dragen. Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als dat u thuis zou doen, mogelijk zelfs meer dan dat u gewend bent.

 Ik maak een reis naar een verre bestemming met een heel ander klimaat en vraag me af of Jext dan nog steeds zal werken?

 Wanneer u een (verre) reis maakt dan zult u nog steeds hetzelfde met Jext om moeten gaan zoals u dat thuis ook gewend bent. Bewaar Jext in de hardplastic bewaarkoker. Bewaren beneden 25oC. Jext niet in de vriezer bewaren..

 Ik heb per ongeluk de gele beveiligingsdop verwijderd maar hoef Jext niet te gebruiken, wat moet ik doen?

 Wanneer de gele beveiligingsdop verwijderd is, is Jext klaar voor gebruik! Zorg er in dit geval voor dat u de zwarte injectorpunt niet aanraakt aangezien daar de naald uit tevoorschijn kan komen als de gele beveiligingsdop is verwijderd. Plaats de gele dop weer voorzichtig op zijn plek wanneer u Jext niet hoeft te gebruiken. Stop vervolgens de adrenalinepen weer veilig in de bewaarkoker zodat deze weer geschikt is voor later gebruik.

 Ik heb me geregistreerd voor de herinneringsservice maar wil dit ongedaan maken. Hoe kan ik dit opzeggen?

 U kunt uw registratie voor de herinneringsservice ongedaan maken via het annuleringsformulier.